Alaptid | Alagenex

Alaptid je velmi malá, biologicky aktivní látka, která dokáže spustit regenerační proces každého lidského těla.

Kdo stojí za objevením alaptidu?

Ing. Evžen Kasafírek, CSc.

Jeho cílem bylo vymyslet, namodelovat a vytvořit látky, které by pomáhaly lidstvu s jeho zdravím. Tomuto záměru věnoval s radostí v srdci veškerou svoji energii. Dosáhl několika významných objevů. Právě jedním z nich je alaptid, kterému byly připsané velmi pozitivní nootropní účinky včetně radioprotektivity.

RNDr. Václav Plaisner

Byl biologem na světové úrovni, byl specialistou na tkáňové kultury. Právě on byl zodpovědný za testování látek připravených Ing. Kasafírkem. Prokázal, že alaptid je neškodnou a tedy netoxickou látkou a při jeho pozitivních vlivech na organismus nebyla nalezena ani jedna jediná nežádoucí vlastnost.

Pozoruhodný alaptid - slovo vynálezce

Spirocyklický dipeptid o Mr 182,22 nazvaný alaptid byl vyvinut jako analog tělu vlastního neuropeptidu L-propyl-L-leucylglycinamidu, který má mimořádné regenerační účinky. Tato látka se však velmi rychle rozkládá trávicími enzymy, takže pro praktické aplikace je těžko použitelná. U alaptidu se podařilo obejít tuto nevýhodu, přičemž regenerační a stimulační efekt je dokonce vyšší. V této souvislosti je třeba připomenout, že prakticky všechny biologicky aktivní substance v našem těle (enzymy, hormony atd.) patří do kategorie peptidů; biologické účinky alaptidu jsou skutečně pozoruhodné. Jeho nevelká molekula snadno proniká pokožkou a velmi účinně hojí i tak velká poškození jako jsou bércové vředy, dekubity (proleženiny), popáleniny a samozřejmě i běžné odřeniny či řezné rány. Pozoruhodné účinky byly prokázány i u psoriázy (lupénky). Při vnitřní aplikaci ve formě tablety bylo prokázáno rychlé hojení žaludečních vředů a celkový regenerační efekt na celý organismus vč. výrazné aktivace mozkových funkcí.

Alaptid nejen významně posiluje imunitní systém, ale současně jej i reguluje, což se projevilo velmi efektivním potlačením alergických reakcí.

Alergie totiž není ničím jiným než projevem nerovnováhy imunitního systému. Alaptid sám nemůže být alergenem, na to má příliš malou molekulu, viz výše. Vůbec bylo krajně obtížné u alaptidu provést předepsané testy toxicity a jiných potenciálně negativních vlastností neboť sebevětší množství, které bylo buněčným kulturám aplikováno, bylo naprosto netoxické. Dále nebyla prokázána žádná mutagenita, kancerogenita či teratogenita, prostě žádný negativní efekt nebyl zaznamenán. U alaptidu není žádná kontraindikace, jeho vnitřní i vnější aplikace je naprosto bezpečná a tak může být tato látka kombinována s jakýmikoli léčivy bez sebemenších interakcí a bez kumulace v organismu. Mimořádně důležité je, že alaptid významně stimuluje růst a množení buněk vč. bílých krvinek – nositelů imunity. Toto platí výhradně u fyziologicky normálních lidských buněk. S největší pečlivostí bylo prokázáno, že alaptid naprosto nepodporuje množení buněk nádorových, naopak jejich růst brzdí ani nepodporuje růst a množení mikroorganismů. Souhrnně řečeno: alaptid je naprosto bezpečná látka s mimořádným regeneračním, imunostimulačním a radioprotektivním efektem.

RNDr. VÁCLAV PLAISNER

biolog a spoluvynálezce alaptidu

Produkty obsahující alapid nabízíme na našem eshopu Alagenex

ALAGENEX KAZETA - 3. měsíční ozdravná kůra (regenerace buněk)