Vysoký tlak - Oxid dusnatý

U lidí s vysokým krevním tlakem se předpokládá, že mají v těle sníženou schopnost používat oxid dusnatý NO.

K vysokému krevnímu tlaku dochází, když je síla vaší krve tlačící na stěny vašich tepen stále příliš vysoká.V průběhu času může vysoký krevní tlak vést ke zdravotním problémům, jako jsou srdeční choroby a onemocnění ledvin.Ukázalo se, že strava s vysokým obsahem ovoce a zeleniny snižuje krevní tlak, a proto snižuje riziko onemocnění.To vedlo vědce k testování příznivých účinků některých sloučenin, které se nacházejí v ovoci a zelenině na krevní tlak.

Dusičnan

Dusičnan je sloučenina nalezená v červené řepě a tmavých listových zeleninách jako je špenát a rukola. Když konzumujete dusičnany, vaše tělo jej převede na oxid dusnatý, což zase způsobuje uvolnění a rozšíření krevních cév a snížení krevního tlaku. Mnoho studií prokázalo, že dusičnan může pomoci snížit krevní tlak zvýšením produkce oxidu dusnatého. Jedna studie analyzovala přehled účinků při užívání dusičnanových doplňků na krevní tlak u dospělých. Z 13 analyzovaných studií šest zjistilo významné snížení systolického krevního tlaku a diastolického krevního tlaku, když účastníci užívali doplňky s dusičnany. Kromě toho další přehled 43 studií zjistil, že systolický a diastolický krevní tlak účastníků se snížil v průměru o 3,55 a 1,32 mm Hg, v daném pořadí, poté, co vzali doplňky s dusičnany.

Flavonoidy

Podobně jako dusičnany bylo prokázáno, že flavonoidové extrakty zlepšují krevní tlak. Flavonoidy mají silné antioxidační účinky a nacházejí se téměř ve všech druzích ovoce a zeleniny (důvěryhodný zdroj). Vědci se domnívají, že flavonoidy nejen zvyšují produkci oxidu dusnatého, ale také snižují jeho rozklad, což celkově podporuje vyšší hladiny. Dusičnany však mají více výzkumů podporujících jejich účinky na snižování krevního tlaku než flavonoidy. Zelenina a ovoce obsahují několik sloučenin, jako jsou dusičnany a flavonoidy, které mohou pomoci udržet krevní tlak pod kontrolou zvýšením hladin oxidu dusnatého.

Další možností je zakoupit jedinečný produkt L-complex H-technology, který obsahuje 3 aminokyseliny (L-Arginin, L-Citrulin malát, L-Ornitin AKG) v určitém poměru. Za tímto produktem stojí RNDr. Vladimír Hricik CSc.